Hoppas bioaktuell film ska gett ökat intresse för deras arbete

I en tid av internationell oro och kraftigt försämrad demokrati på många håll i världen behövs FN mer än någonsin. Så även fler som vill engagera sig lokalt för att verka för fred, säkerhet och olika värdegrundsfrågor.
Det menar Sylvia Wallin, Jimmy Lövgren och Lea Ek i STO:s FN-förening.