Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Krackern på Borealis. Bild: Jonas Johansson
Krackern på Borealis. Bild: Jonas Johansson

Länsstyrelsen överklagar miljödomen om Borealis

Den miljödom som nyligen avkunnats om Borealis bullernivåer och fackling överklagas av länsstyrelsen. I dagarna fattade man beslut om att kräva ett lägre värde på bullernivåerna vid normaldrift och att fortsätta prövotiden för bullerstörningar vid fackling.

Överklagningen lämnas in till MIljööverdomstolen vid Svea Hovrätt och länsstyrelsen koncentrerar sig framför allt på två frågor i domen nämligen bullernivåerna och att det blir en fortsatt prövning av bullerstörningarna i samband med fackling i stora facklan.

Miljödomstolen fattade beslut att avsluta prövotiden för företaget i den delen vilket innebär att man inte behöver göra fler utredningar. Det menar länsstyrelsen är orimligt. Länsstyrelsen begär nu alltså prövningstillstånd i Miljööverdomstolen.

LÄS MER: Så mycket får Borealis fackla efter nya domen

Domen i Miljödomstolen i Vänersborg gick till stora delar Borealis väg och man fick i princip igenom sina viktigaste krav både vad gäller fackling och buller. Länsstyrelsen har sedan domen offentliggjordes granskat den mer noggrant och nu kommit fram till att man vill ha en överprövning av vissa delar.

– Vi har valt ut de här två delarna som vi anser vara extra viktiga. Vi hade ett krav på maximal bullernivå vid mätpunkter utanför företaget på 45 decibel medan domstolen fastnade för 47 decibel som var företagets krav. Vi menar att bullernivåerna måste ned ytterligare eftersom de innebär en allvarlig störning för omgivningen, säger Karin Kannesten, handläggare vid länsstyrelsens miljöenhet och fortsätter:

– Sedan anser vi att man inte kan avsluta prövotiden för bullerstörningarna i samband med fackling från den stora facklan. Där menar vi att ytterligare åtgärder måste kunna vidtas av företaget i jämförelse med vad man har idag.

Däremot går länsstyrelsen inte vidare med frågan om maxutsläpp av bränngasöverskott, trots att man hade ett krav om att detta skulle minskas från 1 500 ton till 750 ton från 2023 medan det i domen inte finns någon sådan begränsning.

– Nej, vi har valt att inte gå vidare i den delen, konstaterar Karin Kannesten.

Tilläggas ska att det är mycket ovanligt att länsstyrelsen överklagar denna typ av miljödomar. Målet har pågått sedan 2014 då Borealis fick sin första deldom.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.