Majoriteten menar att storsatsningen på resecentrum är nödvändig – trots alla besparingar

Ska centrala Stenungsund kunna vidareutvecklas måste kostsamma klimatanpassningar göras. Genom att vidta åtgärderna samtidigt med ett nytt resecentrum minskar kostnaden för de större anpassningarna med upp till hälften.
Den politiska ledningen, S och M, tycker att det är problematiskt att ställa stora satsningar och besparingsåtgärder mot varandra.