Det finns långt gångna förslag om att bygga dubbelspår i Göteborg på Bohusbanan och sedan mötesspår i Ytterby, Kode, Stora Höga och Stenungsund.
Det finns långt gångna förslag om att bygga dubbelspår i Göteborg på Bohusbanan och sedan mötesspår i Ytterby, Kode, Stora Höga och Stenungsund. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Med mötesspår kan Bohusbanan få kvartstrafik

En satsning på Södra Bohusbanan för att öka kollektivtrafikresandet kan väntas under kommande år, detta sedan projektet finns med i en regional plan. Målet är att få kvartstrafik mellan Stenungsund och Göteborg.

ANNONS

Det finns en skepsis mot det planerade storprojektet Skagerrakbanan, ett projekt som lanseras där en snabbjärnväg ska byggas på broar och i tunnlar mellan Göteborg och Oslo.

Ingen av dessa bägge kommuner är dock med i konsortiet utan enbart ett antal Bohuskommuner. Det här framkom vid den informationskväll som STO-kommunerna höll tillsammans med företrädare för näringslivet i de tre kommunerna.

– Skagerrakbanan får inte hindra en utveckling av Södra Bohusbanan vilket är det viktigaste för oss, konstaterade Stefan Svedhem, infrastrukturutredare i Stenungsund.

Dubbelspår på förslag

Han berättade däremot att det finns långt gångna förslag om att bygga dubbelspår i Göteborg på Bohusbanan och sedan mötesspår i Ytterby, Kode, Stora Höga och Stenungsund.

– Detta projekt skulle innebära att man kan köra tåg mellan Stenungsund och Göteborg varje kvart och mellan Uddevalla och Göteborg varje halvtimma.

Projektet finns med på fjärde plats i en regional tågplan. Först står snabbtåg Göteborg-Borås, sedan Göteborg-Alingsås och därefter Göteborg-Oslo via Öxnered. På fjärde plats finns södra Bohusbanan.

– Vi har redan fått kapacitetsförbättringar och fler kommer. Vi tror att tåget då blir attraktivt för många resenärer från STO-kommunerna. Förlängda perronger måste dock nödvändigtvis byggas, uppgav Stefan Svedhem.

Utveckling av Bohusbanan viktigast

Han konstaterade också att Resecentrum i Stenungsund blir försenat då det uppstått problem med upphandlingen av projekt Brunnsbo station.

Han framhöll vidare att planerna på en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Oslo inte får påverka utbyggnaden av Södra Bohusbanan negativt. Stenungsund är med i konsortiet för en Skagerrakbana liksom en rad andra kommuner i Bohuslän. Tanum har avstått, medan Tjörn och Orust inte har några egna intressen i projektet.

ANNONS