Medborgerlig samling fördubblade rösterna – men kom inte in i fullmäktige

Partiet lyckades inte ta sig in i fullmäktige i någon av STO-kommunerna. Men i Stenungsund fördubblades röstetalet och nu har medlemmarna fått blodad tand.
– Det här är ett maraton, inget sprinterlopp!