Norumsån pumpas på vatten – översvämning hotar

Efter jordskredet vid E6 hotas Norumsån av översvämning – vilket i värsta fall kan drabba industrier och Byggmax i området. Därför pumpas vatten i ån sedan flera dagar tillbaka.