Nu breddas vägen vid Stora Höga och in mot Stenungsund

För att minska köerna och förbättra säkerheten vid Stora Höga-motet har Trafikverket vidtagit en rad åtgärder. Bland annat breddas vägen i riktning in mot Stenungsund.