Polisen om jordskredet: ”Allmänheten vill att det ska lösas”

Åklagarens huvudtes är att för mycket schaktmassor placerats på slänten öster om E6, vilket sedan orsakat det förödande jordskredet. I den utredning som bedrivits intensivt i sex månader har polisen samlat in material och hållit mängder med förhör. Och polisen har märkt en samarbetsvilja från Stenungsundsborna.
– Det här påverkar samhället väldigt stort. Nu vill man att det ska lösas, säger Ulf Andreasson, polisens utredningsledare.