Resecentrum kan försenas ett år efter beslut i domstol

För andra gången på ett år upphäver mark- och miljödomstolen detaljplanen kring ett kommande resecentrum i Stenungsund.
Kommunalrådet Olof Lundberg (S) har i sak inget emot att det sker preciseringar i planen.
– Men om man överklagar planen tar det alldeles för lång tid att få svar från mark- och miljödomstolen, menar Lundberg.