Resestöd för funktionsvarierade kan dras in

Det resestöd som en grupp funktionsvarierade Stenungsundsbor får för resor till arbete och studier är på väg att dras in. Idag kan de resa med vanligt månadskort med färdtjänst eftersom de inte kan åka med kollektivtrafiken själva.