Så jobbar de för en trygg skolavslutning

Skolavslutningskvällen har blivit ett tillfälle att samlas – både för skolungdomar och engagerade vuxna.
– Vårt primära uppdrag är att finnas där, trygga upp, fira och ha roligt med ungdomarna, säger Jessica Thelin, ungdomssamordnare.