Så tycker barnen i Ucklum om att skolan läggs ned

När det beslutades om en nedläggning av Ucklumskolan saknades barnkonsekvensanalysen. På elva arbetsdagar har analysen gjorts klar, med en vecka kvar tills kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord. Förvaltningens bedömning är att beslutet om stängning i stora delar är i linje med barnens bästa.

Redan kund? Logga in här