Slut på gratis laddning av elbilar i Stenungsund

Sedan åtta år tillbaka har det varit gratis att ladda sin elbil i centrala Stenungsund och vid Jörlanda och Stora Högas pendelparkeringar. Det har utnyttjats även av andra än de som jobbpendlar kollektivt, men efter årsskiftet är det slutladdat på kommunens bekostnad.