Stenungsund begär en mils omkörningsförbud på väg 650

Stenungsunds kommun begär nu ett omkörningsförbud på väg 650, på tre sträckor som tillsammans utgör nästan en mil.
Länsstyrelsen tar inom kort det beslut som Trafikverket sedan ska utföra.
– Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till, säger Stefan Svedhem på Stenungsunds kommun.