Stenungsund kan få betala 10 miljoner i risktillägg för kemiindustrin

Stenungsunds kommun kan tvingas betala en särskild riskpremie på 10 miljoner per år om kommunen blir medlem i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Orsaken är riskerna vid den petrokemiska industrin.