Stenungsundsbo har fått vänta 1,5 år på avlösarservice i hemmet

Det kan ta lång tid innan kommunen löser ett beviljat bistånd enligt Lagen om stöd och service. Just nu har Stenungsund nio fall där personer fått vänta alldeles för länge på den insats de har rätt till. Det beslut som legat längst, 563 dagar, är ett beslut om avlösarservice.