STO-bornas skuld till Kronofogden: En halv miljard kronor

Nästan en halv miljard kronor. Så stor är den sammanlagda skulden som medborgarna i STO-regionen har till Kronofogden. Två kommuner som utmärker sig: Tjörn för den största minskningen och Orust för mest skulder.