Strul att vänta i trafiken den kommande veckan

Flera vägarbeten kan i veckan komma att ställa till det med begränsad framkomlighet i centrala Stenungsund. På grund av planerat banarbete är även tågtrafiken mellan Stenungsund och Göteborg inställd fram till den 18 juli.

ANNONS

Bussar ersätter under tiden tågtrafiken mellan Stenungsund och Göteborg, samt mellan Ytterby och Göteborg.

Anledningen till tågstoppet är att Trafikverket bygger om vid den högt belastade järnvägsknuten i Olskroken i syfte är att öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Ersättningsbussar ersätter fram till den 18 juli trafiken mellan Stenungsund station, Kodemotet-Kungälv resecentrum, samt Västra-Nils Ericson terminalen och omvänt.

Västtrafik påminner i samband med detta också om att bussen under denna tid kommer att stanna vid Kodemotet och inte på Kode station, samt inte angöra Stora Höga. Västtågen 3790 samt 3791 mot Uddevalla är också inställda på grund av banarbete och kommer att ersättas med buss i båda riktningar.

Under den kommande veckan kommer också ett större asfalteringsarbete att göras vid Ucklumsleden som kan leda till begränsad framkomlighet, med köer som följd. Detta mellan infarten till Stenungsunds Arena och österut med avslut korsningen Bollstensvägen/Hallernaleden.

Arbetet kommer att utföras dagtid från och med i dag, måndag fram till söndagen den 4 juli då trafiken kommer att dirigeras med trafikljus, flaggvakt och lotsbil.

Kvällar och nätter från den 30 juni, med start kl 19, kommer delen mellan järnvägsövergången Nösnäs och infarten till Kvarnbergsvägen att asfalteras och trafiken dirigeras med vakter.

Stenungsunds kommun uppmanar på sin hemsida resenärer om visad hänsyn, samt att om möjligt välja en annan väg.

ANNONS