Tester på kvicklera gjordes inte innan raset på E6

Proverna som gjordes innan byggarbetena påbörjades i området som drabbades av raset på E6 testade inte för kvicklera, uppger DN.
SGI:s analytiker har nu hittat kvicklera i ett intilliggande område.