Tina är hoppet för barnen som utsattes för våld och övergrepp – och glömdes

Över 100 miljoner står på spel – och i centrum för allt står det tidigare fosterbarnet Tina Robertsson från Stenungsund. För nu väljer Högsta Domstolen att pröva hennes fall och om hon vinner kan hundratals utsatta barn få ersättning för sin stulna barndom.
– Det känns överväldigande. Som Davids kamp mot Goliat, säger hon.