Tina föll i HD – hennes krav anses preskriberat

Tina Robertsson från Stenungsund utsattes för vanvård som fosterbarn och har stämt den ansvariga kommunen. Fallet har gått ända upp till Högsta domstolen och på fredagen kom avgörandet som blev en motgång:
HD menar att hennes skadeståndskrav är preskriberat.
– Vi tycker det här är riktigt sorgligt, säger hennes advokat Monica Crusner.