Trots protester och politisk oenighet – Ja till vindkraft i Rämma

Frågan att ställa sig bakom en ansökan om att etablera vindkraftverk i Stenungsunds södra kommundel orsakade en lång och het debatt vid kommunfullmäktiges senaste möte. En majoritet av ledamöterna röstade till slut för etableringen.