Vandringshinder kvar i skyddat vattendrag

Det finns fortfarande vandringshinder för fisk kvar i ett av de riksintressanta vattendragen i Västra Götaland, Anråsån i Stenungsund. Sammanlagt sex olika dammar i ån skulle behöva åtgärdas för att vandringen av fisk upp i ån skulle fungera fullt ut.