Göteborgsregionens huvudcykelstråk består av sex olika sträckor som alla går in till Göteborgs centrum. Sträckan Alingsås-Göteborg har getts prioritet ett, Kungsbacka-Göteborg har getts prioritet två och övriga sträckor, där Stenungsund och Tjörn ingår har prioritet tre. Foto: Getty Images/Göteborgsregionen
Göteborgsregionens huvudcykelstråk består av sex olika sträckor som alla går in till Göteborgs centrum. Sträckan Alingsås-Göteborg har getts prioritet ett, Kungsbacka-Göteborg har getts prioritet två och övriga sträckor, där Stenungsund och Tjörn ingår har prioritet tre. Foto: Getty Images/Göteborgsregionen Bild: jungmalml

Supercykelväg knyter ihop Göteborg med Stenungsund och Tjörn

En storsatsning på så kallade supercykelvägar inom Göteborgsregionen ska genomföras under åren fram till 2030 och en av sex planerade lederna kommer att dras via Kungälv till Stenungsund och Tjörn.

ANNONS
|

Det här handlar om en större satsning där Göteborgsregionen har som målsättning att ett cykelvägnät ska skapas som binder ihop hela regionen med dess 13 kommuner. Enligt grundförslaget ska det handla om sammanlagt sex cykelleder som går åt olika håll i regionen. Nämligen:

* Mölndal-Kungsbacka,

* Härryda

* Partille-Lerum-Alingsås

* Hisingen-Öckerö

* Ale- Lilla Edet

* Kungälv- Stenungsund-Tjörn

Avsikten är att de sex cykellederna ska stråla samman i centrala Göteborg. Orsaken till GR:s satsning är också att man ser en ökad cykling som ett attraktiv lösning på vilka problem för framtiden. Under pandemin har cyklingen ökat och många skulle kunna cykla lättare till sitt arbete om det fanns bra cykelleder i regionen. Det är dock en ganska liten andel av pendlarna som använder cykel trots att man ofta har jobbet relativt nära bostaden. De som cyklar varje dag är inte mer än 5-6 procent i de flesta kranskommuner.

ANNONS

De nya så kallade supercykelvägarna skl ha en god standard med skyltning och belysning och tanken är att pengar ur den regionala infrastrukturpotten ska kunna användas för cykellederna. Det finns ännu inga kostnadsberäkningar på vad som behöver investeras men eftersom kraven är höga på standard kommer en hel del resurser att behöva satsas.

Kraven är bland annat att cykelbanan ska skiljas från vägar med biltrafik, och det ska vara minst 2,5 sannolikt större bredd på cykelbanan. Kraven på asfaltering är hög och vid obevakade korsningar ska cykeltrafiken ha företräde framför biltrafiken. Utgångspunkten är också att cykelstråken ska vara belysta.

Som försökssträcka kommer regionen att satsa på en cykelled mellan Göteborg och Alingsås, den norra leden kommer alltså att dras via Kungälv och till Stenungsund och Tjörn:

– Det här är ett både intressant och välkommet projekt, säger kommunalrådet Bo Pettersson (S) i Stenungsund.. Det finns till och med vissa delar som är finansierade, bland annat delen mellan Kode och Jörlanda. I och med att man bygger ut i Kungälv kan man gå vidare till Stenungsund och Tjörn. Vi kan därmed få ett sammanhängande cykelvägnät mellan Komarken i Kungälv och Kolhättans färjeläge mot Orust.

Bo Pettersson berättar också att det har förts diskussioner sedan en tid att satsa på ett rejält cykelvägnät och det visar sig vara alltmer intressant eftersom cyklingen ökar både i våra kommuner och allmänt inom GR:s område.

Lasse Andrée

lasse.andree@lokaltidningensto.e

ANNONS