Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Företag kan tvingas att sanera förorenad mark

Företaget Getinge Sterilization har i många år, under olika namn, haft verksamhet i Skärhamn. Nu ställer Tjörns kommun krav, och företaget kan föreläggas att sanera delar av sitt gamla industriområde från misstänkt miljöfarligt avfall.
Men de är beredda att diskutera, och vill inte hamna i en överklagningskarusell.

I en skrivelse till företaget begär kommunens miljöskyddsförvaltning att åtgärder vidtas och att utredningar startas på området. De vill bland annat att provtagningar genomförs och att en riskbedömning görs.

Kommunen konstaterar att det tillsammans med verkstadsindustrin har förekommit ytbehandlingsverksamhet på fastigheten sedan 50-talet. Ytbehandlingen drev vidare i området fram till 2013 då produktionen lades ned. Det bolag som finns kvar är Getinge Sterelization AB, som genom fusion gick samman med Getinge Skärhamn som drev verksamhet mellan 1986 och 2013.

Miljöchef Lene Larsson på Tjörns kommun säger att de är beredda att diskutera undersökning och sanering med företaget.

– Vi vill i första hand ha en uppgörelse med Getinge eftersom vi anser att detta är en angelägen fråga att få ordning på. Vi inser också att om vi utan kommunikation beslutar om förelägganden får vi en överklagningskarusell som tar flera år innan något överhuvudtaget händer.

Måste klarläggas

Tjörns kommun är tillsynsmyndighet för verksamheten och de menar att det måste klarläggas vilka föroreningar som finns i mark och byggnader som kan ha med ytbehandlingsverksamheten att göra. Även tandvårdsverksamhet har förekommit, men under annan huvudman, och denna skall också granskas.

Länsstyrelsen har gjort en inventering för en av fastigheterna och bedömt den som en riskfastighet. Kommunen tror även att det kan finnas rester av nickel, koppar, krom, zink och kadmium i marken.

Vissa efterbehandlingsåtgärder har gjorts men ingen utredning har gjorts om avgränsning av föroreningarna. Man har också påvisat föroreningshalter i grävda brunnar i närheten som är åtta gånger högre än acceptabla gränsvärden. Man har också hittat höga halter av tungmetaller.

Vill förhandla

Getinge motsätter sig via sitt juridiska ombud att beslutsföretaget från kommunen genomförs snabbt. Företaget hävdar att man är beredd att utreda förekomsten av föroreningar, men man vill att arbetet sker stegvis och att resultat inte forceras fram.

Företaget menar att det inte finns någon grund för att utförda förelägganden, eftersom man är beredd att diskutera en studie av området.

För flera ämnen som kvicksilver och arsenik har Getinge inget ansvar, menar de, eftersom man inte använt dessa ämnen i sin produktion. Företaget vill också dela upp utredningen i två delar: en för så kallade klorerade alifater och en för metaller och oljor.

Rening genomfördes

Getinge konstaterar också att man införde rening av processavloppsvatten i början av 70-talet som sedan gick via det kommunala nätet. Man avslutade också ytbehandling där koppar, zink och krom användes.

Företaget är berett att diskutera en uppdelning och stegvis utredning av föroreningshalter, och man menar att frivilliga åtaganden är bättre än förelägganden. Företaget påpekar också att man genomförde en sanering 2015.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.