Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivfoto. Bild: Riksbanken
Arkivfoto. Bild: Riksbanken

Rekordstort plusresultat för Tjörn

Det väntas bli ett rekordöverskott i ekonomin för Tjörns kommun under 2021. Enligt kommunens delårsrapport per 31 augusti kommer årsresultatet att hamna på 59 miljoner i plus – ett av de bästa resultat kommunen haft.

Enligt prognosen i budgeten skulle överskottet stanna vid 5,3 miljoner men både förvaltningarna och ekonomin i övrigt har varit positiv och dessutom har kommunen i likhet med andra kommuner fått betydande belopp i statsbidrag.

– Vi har aldrig haft ett överskott på den här nivån vad jag vet, konstaterar kommunalrådet Martin Johansen (L).

Delårsrapporten för åtta månader ger ett överskott på hela 69,4 miljoner men utgifterna blir lite större under de sista fyra månaderna. Enligt ekonomiavdelningen har pandemin påverkat nämndernas resultat då en hel del verksamhet inte har kunnat genomföras och det har också varit lägre personalkostnader än planerat. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar ett överskott på hela 31,1 miljoner och de generella skatteintäkterna och statsbidragen har blivit 13,4 miljoner högre än väntat.

Av kommunen förvaltningsberättelse framgår att man haft en märkbart hög förbrukning av vatten under sommaren vilket troligen beror på att fler invånare ön vanligt valt att stanna kvar på Tjörn och att sommargäster bosatt sig i sina sommarstugor längre perioder än tidigare. Under juli hade kommunen kapacitetsbrist på västra Tjörn vad gäller dricksvatten men tillgången i täkterna har varit god hela sommaren. Va-enheten har också nyinvesterat för att minska läckorna, bland annat har en etapp mellan vattenverket i Tolleby och Kållekärr genomförts. Va-avdelningen är också den enhet som haft störst investeringar under 2021 med 36,3 miljoner. Ingen övrig enhet har kommit upp i över 10 miljoner. Ombyggnaden av återvinningscentralen Heås pågår och där han man hittills satsat 5,3 miljoner.

Inom andra enheter har kommunen genomfört projekt trots pandemin, bland annat för att öka den fysiska aktiviteten hos invånarna. Man har erbjudit gratis träning utomhus under våren och sommaren.

Digitaliseringen har också präglat kulturlivet och både Delta och Kulturskolan har kunna fortsätta och inte behövt ställa in. Projekt som Island of Art vid Akvarellmuseet, och Skulptur i Pilane har också haft ett högt besökstryck.

Inom skolsektorn finns fortfarande inga beslut om skolstrukturen men man har redan fokuserat på att effektivisera lokaler istället för personal. Socialnämnden har haft ett ökat antal ärenden om bistånd men nybesöksnivån är låg. Det finns målgrupper som står längre från arbetsmarknaden och här har stora insatser gjorts för att få många att etablera sig i arbetslivet.

Tjörns bostads AB utreder nya lägenheter på flera håll. Bland annat har en utredning gjorts för att skapa lägenheter av Klädesholmens nedlagda skola och lägenheter på Saga-tomten i Skärhamn. Man utreder också förtätning av Myrvägen och genomför en förstudie om lägenheter på Fridhem i Höviksnäs. Tjörns Hamnar har gjort en satsning på en laddstation för elbilar som gör att elbilar som importeras kan testas och underhållsladdas i hamnen. Denna import ökar stadigt.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.