Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kammarrätten har ännu inte meddelat beslut om prövningstillstånd i VA-tvisten mellan Tjörns kommun och två enskilda fastighetsägare. Bild: Jacob Humlén
Kammarrätten har ännu inte meddelat beslut om prövningstillstånd i VA-tvisten mellan Tjörns kommun och två enskilda fastighetsägare. Bild: Jacob Humlén

Tjörn i strid om VA-anslutning – tar enskilt ärende till kammarrätten

Tjörns kommun tar rättslig strid om ett enskilt VA-ärende i Kyrkesundsområdet. Två fastighetsägare med två större fastigheter vill bli anslutna till ett VA-område ihop med 120 andra fastigheter, men kommunen vill skriva enskilt avtal.

Det hela handlar om en strid mellan kommunen och två enskilda fastighetsägare som tillsammans äger två fastigheter i Ängeviken-området i Kyrkesund men inte ihop med övriga cirka 120 fastigheter utan 200-300 meter därifrån.

När samfälligheten för avlopp i Ängeviken överläts till kommunen har de två fastigheterna tillsammans med en båthamn undantagits med tanke på avstånd och enskilda ledningar fram till husen.

Har överklagat

Ägarna till de bägge fastigheterna har överklagat beslutet att utesluta dem. De vill bli anslutna på samma sätt som övriga fastigheter i Ängevikenområdet.

Fastighetsägarna har fått rätt i förvaltningsrätten som konstaterar att kraven på en uteslutning när man ansluter en samfällighet är starka och kommunen har inte motiverat beslutet att inte ta med husen tillräckligt bra.

Fastighetsägarna hävdar bland annat att det civilrättsliga avtal de kan få i stället innebär en sämre situation för dem i förhållande till övriga hus. De hävdar att det saknas sakliga skäl för att utesluta dem från anslutning till kommunens nät. Fastighetsägarna har också gått till Miljödomstolen för att få beslutet om nej till anslutning av samfälligheten upphävd.

Prövning i kammarrätten

Tjörns kommun som alltså begärt prövningstillstånd hos kammarrätten för att slippa ta med de bägge husen i det gemensamma området, har enligt överklagningen en rad goda skäl för att neka fastigheterna en anslutning.

Dels ligger husen på 200-300 meters avstånd från övriga hus, men är i dag anslutna till det gemensamma nätet via separata enskilt ägda ledningar. Dels menar kommunen att med ett civilrättsligt avtal om anslutning får just dessa bägge fastigheter samma förhållanden som i dag.

Olika åsikter om civilrättsligt avtal

Kommunen menar att de bägge fastigheterna saknar geografisk anknytning till resten av området och det innebär ingen förbättring för ägarna att anslutas på samma sätt som till övriga fastigheter i området. Tvärtom uppger kommunen att fastighetsägarna tvingas betala en högre anslutningsavgift och för de privata ledningarna måste troligen en ny gemensamhetsanläggning inrättats, vilket skulle innebära högre kostnader för fastighetsägarna.

Fastighetsägarna hävdar å sin sida att ett civilrättsligt avtal är sämre än ett regelsystem som är offentligrättsligt. Bland annat kan kommunen ensidigt säga upp avtalet.

Kommunen hävdar också att förvaltningsrätten gjort flera formella fel i sitt beslut, bland annat har inte kommunen fått ta del av motpartens alla inlagor.

Kammarrätten har ännu inte meddelat beslut om prövningstillstånd i denna annorlunda och märkliga VA-tvist.

LÄS OCKSÅ: Ateljéer öppnar upp för kulturveckan

LÄS OCKSÅ: Fågelinfluensan sprids med rekordfart på västkusten

LÄS OCKSÅ: Aleksandra vågade ta steget – satsar på kafé i tingshuset

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.