Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Kari Holmwall
Bild: Kari Holmwall

Tjörns kommun starkt kritisk till vindkraftparker i havet

Yrkesfisket, kulturmiljön, sjöfarten och djurlivet kan alla påverkas starkt negativt om tre stora vindkraftparker ska tillåtas i havet utanför Södra Bohuslän ute i Skagerack. Dessutom ska Tjörn vara en landningsplats för kablar från parkerna.

Det här konstaterar samhällsbyggnadsnämnden på Tjörn som i ett yttrande på nio sidor riktat stark kritik mot etableringen av en tredje vindkraftspark i gränsområdet mellan Kattegatt och Skagerack.

Det är Eolus Vind som nu vill etablera en stor vindkraftspark utanför främst kustområdena vid Kungälvs och Öckerö kommuner intill de tidigare två ansökta parkerna Poseidon och Mareld som föreslås längre norrut.

Den nya parken ska uppta ett område på 130 kvadratkilometer och läggs i havet cirka 15 km väster om Bohuskusten. Kablarna från parken ska tas i land på Hisingen eller på södra Tjörn. Parkens längd blir mellan 30 och 33 kilometer.

Kräver noggrann utredning

Tjörns kommun anser att effekterna av de tre parkerna, inte minst den sistnämnda, måste utredas noga och att den har stor inverkan på landskapsbilden västerut. Det finns enligt kommunen inga avsatta områden för vindkraftsparker i havsplanerna idag.

Den nya parken liksom de tidigare innebär enligt kommunen en inskränkning i de värden som Tjörns kommun har att erbjuda bofasta och besökare bland annat orörd havsnatur och kulturmiljö i havsområdet. Dessutom befarar kommunen starka störningar av ljus från vindkraftsparkerna.

Kommunen konstaterar mer konkret att det i den regionala havsplanen finns ett möjligt försöksområde för vindkraft men på maximalt 120 meters höjd på varje verk. Eolus verk blir betydligt högre och dominerande från kusten.

Hävdar speciella riksintressen

Kommunen framhåller också att det finns en del speciella riksintressen som berör Tjörn bland annat Pater Noster-skärgården och ett för fisket viktigt fångstområde i Södra Skagerack.

Den positiva effekt som ett vindkraftsområde kan ha är att överfiskning av vissa arter ute i Skagerack förhindras inom de berörda vindkraftsområdena. Kommunen konstaterar också att försvaret har ett skjutövningsområde nära kabelkorridorerna in till Tjörn.

Vill se alternativa lokaliseringar

I sitt yttrande pekar också kommunen på att djurlivet kan drabbas negativt inte minst sjöfåglar samt tumlare och säl som finns i det berörda området i Skagerack. Krav ställs också att vindkraftsbolagen ska ta fram bankgarantier som utlöses om företagen går i konkurs eller om olyckor inträffar på verken. Kommunen efterlyser också fler alternativa lokaliseringar.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.