Åkeribranschen: ”Kunden måste betala”

Den senaste tidens kraftigt ökade drivmedelspriser slår hårt mot landets åkerier. Åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag vittnar om en allvarlig situation när priserna fortsätter att öka.
– Det är tungt för de flesta åkerierna, säger pressansvariga Charlotta Nilsson.