Bygglovstvisten mellan kommunen och politikern Rolf Persson avslutad

Den bygglovstvist som pågått mellan politikern Rolf Persson och Tjörns kommun sen flera år tillbaka är nu avslutad. Parterna har enats om en förlikning efter att Persson dragit tillbaka sitt skadeståndsanspråk på 400 000 kronor.