Djuriskt hoppfullt på Akvarellmuseets sommarutställning

Livet som en cirkel där det finns hopp. Det vill Bera Nordal, museichef på Nordiska Akvarellmuseet, att publiken ska känna efter att ha besökt utställningen Animal Kingdom.
– Den handlar om existens, hoppfullhet och känslor, säger hon.