Föräldrar vann strid mot kommunen - elev får tillbaka sin skolskjuts

Eleven blev av med sin skolskjuts eftersom avståndet till skolan var för kort. Tjörns kommun bedömde även den 70-skyltade vägen, som saknar gång- och cykelbana, som säker att ta sig till och från skolan på. Men förvaltningsrätten är av annan åsikt och nu får eleven tillbaka sin skolskjuts.