Företag vill odla alger utanför Orust och Tjörn

Företaget har sedan fem år tillbaka genomfört testodling av alger vid bland annat fyra av Scanfjords musselodlingar i Mollösundsområdet. Nu ansöker de till mark- och miljödomstolen om att få odla alger i större skala vid fler egna anläggningar utanför Orust och i Hakefjorden.

Redan kund? Logga in här