Fortsatt borgerligt styre på Tjörn

Det blir fortsatt borgerligt styre på Tjörn där kärnan i själva ”regeringen” kommer att bestå av M, L och C, som tillsammans har 13 mandat, med stöd av partier som har ytterligare 10 mandat mandat, nämligen SD och Tjörnpartiet. Även Vänsterpartiet (två mandat) finns med i ett samarbete vilket då skulle ge 25 mandat i fullmäktige.