Känsliga uppgifter lämnades ut från socialkontor på Tjörn

Ett misstag hos socialkontoret på Tjörn gjorde att en man fick ta del av sekretessbelagda handlingar rörande en polisanmälan om våld i nära relation. Nu har Tjörns kommun anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg.