Kommunen om halverade assistansen: Följer riktlinjerna

I mitten av maj beslutade socialförvaltningen på Tjörn att mer än halvera Carolinas Hamnefjälls assistanstimmar. Från att tidigare ha blivit beviljad 89 timmar per vecka får Carolina numera bara hjälp 38 timmar per vecka. Så förklarar kommunen beslutet.