Makabra fyndet: Döda fåglar flyter iland längs kusten

Under helgen har det kommit flera larm om att döda sjöfåglar, framför allt sillgrisslor, har flutit iland längs med Bohuskusten. Stormar och brist på mat kan vara orsaken menar ornitologen Tomas Torstenson från Skärhamn.