Utöver de redan etablerade partierna slåss närmare hundra uppstickare om väljarnas gunst när kommuninvånarna nu ska bestämma sig vem för vem de vill ska styra i STO-området de närmaste fyra åren.
Utöver de redan etablerade partierna slåss närmare hundra uppstickare om väljarnas gunst när kommuninvånarna nu ska bestämma sig vem för vem de vill ska styra i STO-området de närmaste fyra åren. Bild: Arkivfoto

Ond Kyckling Partiet och Kärlek – många udda partier i årets val

Bara elva dagar återstår nu innan det är sista chansen att lägga sin röst på de man vill ska styra kommunerna, regionen och landet de fyra kommande åren. Förutom de etablerade partierna finns också en mängd fantasifulla uppstickarnamn att välja bland. Vad sägs till exempel om Ond Kyckling Partiet, Kapitalism med vänligt ansikte eller kort och gott Kärlek?

ANNONS

Förutom de partier som redan i dag har mandat i fullmäktige på Tjörn och Orust, respektive i Stenungsunds kommun så finns på årets vallistor en långa rad alternativ att rösta på om man inte skulle känna sig bekväm med den politik som hittills förts i sin hemkommun.

Frågan är bara om de någonsin kommer att få något att säga till om om man lägger sin röst på dem. Av de 103 valsedlar för Tjörns kommun som anmälts till Valmyndigheten har nämligen bara en av nykomlingarna en lista över valbara namn, Bohuslänpartiet som bildats av före detta Sverigedemokraten och sedan politiska vilden Martin Johansson. Han är också själv förstanamn på listan, följd av fyra valbara kandidater.

Inga tryckta namnvalsedlar

Övriga valbara nykomlingspartier har ingen tryckt namnvalsedel.

Ungefär likadant ser det ut på Orust. Här kandiderar 104 namngivna partier, men utöver de redan etablerade bara två med tryckta namnvalsedlar. Orust Framtid med sex namngivna kandidater är ett av dessa, samt Alternativ för Sverige som ställer upp med en namngiven kandidat.

Kan själv anmäla intresse

103 partier har anmälts till valet i Stenungsund, men de allra flesta utan lista över valbara namn. Medborgerlig samling dyker dock upp som uppstickare i årets lokala val med fem namn som säger sig vara villiga att nu ta plats i fullmäktige. Listan toppas av ingenjören Göran Nevberg, 71 år.

Medborgerlig samling är liksom Bohuslänpartiet och Alternativ för Sverige också några av de registrerade partier som kandiderar i samtliga tre STO-kommuner, men bara med tryckt namnvalsedel i varsin kommun av av dessa.

Vad händer då om man trots allt väljer att lägga sin röst på ett parti där inga namngivna kandidater finns i nuläget?

– Än så länge är det faktiskt fullt möjligt för de partier som har sina listor olåsta att lägga till kandidater eller själv anmäla intresse till oss att företräda något av dessa, förklarar Lars Aden Lisinski, pressekreterare vid Valmyndigheten.

Sista chansen 9 september

Men sista chansen till detta är fredagen den 9 september. Skulle ett parti utan namngivna personer som vill företräda dem sedan få så pass många röster att det räcker till ett eller flera mandat blir det ändå svårt att få göra sin röst hörd i det politiska rummet. Man kan nämligen inte fiska representanter i efterhand.

– Så det innebär i praktiken, som det även historiskt varit för flera etablerade partier i vissa kommuner som fått fler mandat än de haft röstbara namn, att de stolarna kommer att stå tomma när det är dags att gruppera sig för nästkommande mandatperiod.

Fotnot: Medborgerlig samling har ingen tryckt valsedel på Tjörn eller Orust, däremot har Peter Westmark samtyckt till att kandidera för partiet på Tjörn och Mats Överfjord gjort detsamma på Orust.

Ett urval av uppstickarpartier som kandiderar i årets val

Det minst dåliga partiet

Fattigmans parti

Fredspartiet

Gula västarna

Humanistisk demokrati (HD)

Kapitalism med vänligt ansikte

Knapptryckarna

Kärlek

Majspartiet

Ond kycklingpartiet

NaturFilosoferna

Naturistpartiet

Neoteknokraterna

Nix to the Six

Nu för det fan vara nog

Stora Norrlands oberoende Frihetsparti

Swexitpartiet

Upprorsdemokraterna

Yggdrasil

Ändrings partiet revolution

LÄS MER:De bildar nytt parti med fokus på Orusts framtid

LÄS MER:Hans parti kommer överklaga resecentrum

LÄS MER:Oppositionsråd bildar nytt parti

ANNONS