Rökutveckling vid solcellsanläggning på Tjörn

Ett larm kom vid 10.22 på förmiddagen om rökutveckling kopplat till en solcellsanläggning.
Vid 11-tiden avslutade räddningstjänsten sitt arbete på platsen.