SKF-basens paradisö Lilla Brattön blev arbetarnas semesterdröm

Sven Wingquist grundade världskoncernen SKF men fick aldrig tid att njuta av somrarna på den egna ön Lilla Brattön.
Nästan 100 år efter att han skänkte ön till arbetarna på ”Kulan” samarbetar verkstadsklubben nu med en privat aktör.
– Det här var en nödvändig förändring för öns fortlevnad, menar Kennet Carlsson som själv lagt mer än 40 somrar på ön mitt i Hakefjorden.