Skola och sjukvård läsarnas viktigaste valfrågor

Skolan och sjukvården är valets viktigaste frågor. I alla fall om du frågar ST-tidningens läsare som fått tycka till om saken i en enkät inför höstens val. Äldreomsorg, trygghet och trafik hamnar också högt på agendan över ämnen som engagerar lokalt.
– Vi är till för våra läsare, så att få synpunkter direkt från dem är värdefullt för oss, säger ST-tidningens chefredaktör Jacob Humlén.

ANNONS

Under tre veckor har ST-tidningens läsare kunnat svara på en webbenkät, där de fått ange vilka lokala frågor som de prioriterar högst inför valet. Det har också varit möjligt att med egna ord beskriva vad man tycker att tidningens journalister ska bevaka extra noga.

På listan över vad flest läsare beskriver som den viktigaste valfrågan finns skolan och sjukvården.

”Skolstrukturen på Tjörn är nog århundradets viktigaste fråga och jag hoppas att den blivande majoriteten fullföljer det beslut som kommer att tas”, skriver till exempel en av de läsare som valt att tycka till.

– Att skolfrågan på Tjörn inte har kunnat avgöras efter så lång tid kan så klart ses som ett stort misslyckande, samtidigt är det ju inte fel att väljarna får säga sitt i denna viktiga fråga. Och skolan är ett ämne som berör även i Stenungsund och på Orust, säger Jacob Humlén.

Flyttat till Kungälv

Vården, eller det som en läsare valt att kalla nedrustningen av densamma, engagerar också:

"Ingen jourcentral, ingen gynekologmottagning, ingen mammografibuss. Allt har flyttat till Kungälv”, menar läsaren som i höstens val har chans att lägga sin röst även på regionpolitikerna, som ansvarar för dessa frågor.

Förebyggande arbete kring psykisk ohälsa efterfrågas också, liksom bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Även äldreomsorgen lyfts fram som en prioriterad fråga för många av de som svarat på webbenkäten. Likaså trygghet och framtida trafiklösningar, både gällande kollektiv- och färjetrafik, men också i form av den nya bro som länge efterfrågats mellan Stenungsund och Orust.

– Orustbron har diskuterats i många år men nu är ju beslut taget om att man ska titta närmare på förutsättningarna i en åtgärdsvalsstudie, så denna fråga är i högsta grad aktuell, säger Jacob Humlén.

Spännande valrörelse

Andra ämnen som läsarna pekar ut som viktiga är miljö-, klimat- och energifrågor, samt allt som har med bostäder och byggande att göra.

”Vad de olika partierna gör i kommunen för att snabba på omställningen till ett hållbart sätt att leva, för att uppnå klimatmålen. Det är absolut viktigast. Så vi kommuninvånare vet vilken effekt vårt val av parti har för hela planetens framtid”, skriver till exempel en läsare.

ST-tidningens reportrar har även gjort en egen rundfrågning om de viktigaste lokala valfrågorna, bland annat i samband med intervjuer till andra artiklar under den senaste tiden. Även här är skola, vård och omsorg högprioriterade frågor. Läs mer om detta i bildspelet överst i artikeln.

– Stort tack för alla svar, vi har en spännande och högintressant valrörelse framför oss, säger Jacob Humlén.

ST-tidningens valenkät 2022

Totalt 65 personer i åldrarna 0-65+ valde under juni att svara på ST-tidningens webbenkät om sina viktigaste valfrågor. Av dessa var 39 män och 26 kvinnor.

Flest svar har skickats in av invånarna bosatta i Stenungsund (32), följt av Tjörn (22) och Orust (7). Bland de som valt att svara finns också fyra personer bosatta i annan kommun.

Av de som svarat finns personer i alla åldersgrupper, varav flest svar dock inkommit från de i åldern 65 och äldre (25), följt av åldersgruppen 45-54 (16) och 35-44 (10).

Dessa valfrågor engagerar enligt enkäten mest:

1. Skola (28)

2. Sjukvård (27)

3. Äldreomsorg (22)

4. Trygghet (21)

5. Trafik (20)

6. Miljö/Klimat/Energi (18)

6. Bostäder (18)

7. Näringsliv (17)

8. Integration (15)

9. Ekonomi/Sysselsättning (10)

9. Sport/Kultur/Fritid (10)

10. Barnomsorg (5)

LÄS MER:Inget beslut om skolan – trots tre timmars debatt

LÄS MER:Vårdchefen sa upp sig i protest: “Det får finnas gränser”

LÄS MER:Nu startar utredningen om Orustbron

ANNONS