Tjörn överklagar faktura på 3,5 miljoner – anser sig inte kunna ta hem patient

Tjörns kommun har fått en faktura på 3,5 miljoner från Västra Götalandsregionen för en patient som regionen anser är färdigbehandlad men som inte flyttats. Kommunen å sin sida hävdar att patienten kräver specialistvård som inte kommunen kan erbjuda i dagsläget. Fakturan är nu överklagad.