Tjörns kommun gick nästan 70 miljoner plus 2022

Ett mycket positivt ekonomiskt resultat redovisades under kommunfullmäktigemötet på Tjörn under torsdagskvällen.
– Vi har ett väldigt bra resultat för hela kommunen 2022, sade Carolina Färdigh, ekonomichef på Tjörns kommun.