Tjörns kommun laddar för elbilar – ny plan på gång

En ny laddplan för elbilar ska tas fram för Tjörn. Förslaget innebär att kommunen fokuserar på laddstolpar vid kommunala boendeparkeringar.
– Laddplatser till turister och besökare är viktiga men det är inte kommunens roll att subventionera dessa, säger näringslivsstrategen.

Redan kund?Logga in här