Tjörns kommun måste teckna nytt elavtal: ”Mycket olyckligt”

Tjörns kommuns elavtal går ut vid nyår. Det nya avtalet är inte spikat ännu, men risken för ökade elkostnader är stor, vilket framför allt kommer drabba det kommunala fastighetsbolaget.