Lovaktiviteter på Akvarellmuseet.
Lovaktiviteter på Akvarellmuseet. Bild: Maria Johannessen

Tjörns kulturskola blir förebild för hela landet

Tjörns kulturskola har tillsammans med fyra andra kulturskolor i landet blivit uttagen att vara med i en forskningsstudie. Syftet med studierna är att lyfta fram kulturskolor som jobbar nyskapande och inspirera andra kommuner till att tänka nytt.

ANNONS

För tolv år sedan tog Tjörns kommun fram en handlingsplan för att stärka barn- och ungdomskulturen. Bland mycket annat kommer professionella aktörer till Tjörn med jämna mellanrum för att dela med sig av sina kunskaper och inspirera.

– Alla barn ska varje år få prova på ett konstnärligt skapande. Det kan till exempel handla om att en författare kommer till skolan och inspirerar till skrivande, säger Benita Nilsson, L, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Eller så kan det handla om att jobba i digitala former på ett lustfyllt och lärande sätt.

Delta Dance company är en dansgrupp inom Tjörns kulturskoleverksamhet. Förra året vann gruppen riksifinalen i koregrafitävlingen Skapa Dans.
Delta Dance company är en dansgrupp inom Tjörns kulturskoleverksamhet. Förra året vann gruppen riksifinalen i koregrafitävlingen Skapa Dans. Bild: Mattias Modéen

Från förskolan till årskurs 9

Arbetssättet gäller hela vägen från förskolan till årskurs 9 och går under begreppet Kulturträdet.

– Vi började med det här efter att vi år 2009 fick del av en rapport som visade att barn och ungdomar mår dåligt. Sedan dess har vi en handlingsplan för att stärka barn- och ungdomskulturen. Den uppdaterar vi vart femte år, säger Benita Nilsson.

Skolan, fritidsverksamheterna och det sociala området är alla med för att få ett helhetsperspektiv så att ingen stängs ute från kulturen. Akvarellmuseet spelar också en viktig roll med sina olika verksamheter.

– Vi har även med dem med funktionshinder. Det här gör att vi får med alla. Genom kulturen kan vi också fånga upp barn som på olika sätt behöver extra stöd i skolan, säger Benita Nilsson.

De kommande åren ska integrationsenheten in i arbetet med barn- och ungdomskulturen på Tjörn. Sundsbyområdet som kulturarv kopplas också på.

Benita Nilsson, L, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Benita Nilsson, L, är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Bild: Ingemar Hammarström

Topp fem i landet

Att Tjörns kulturskola håller hög kvalité har flera olika rapporter vittnat om de senaste åren. Tjörn har vid upprepade tillfällen rankats att vara en av landets fem, sex bästa kulturskolor.

Cathrine Berntsson är tillförordnad förvaltningschef på kultur- och fritidsavdelningen och avdelningschef för ungdomsverksamheten Delta. Hon berättar att hon i förra veckan fick ett samtal från Louise Stiernström, som genomför en forskningsstudie med kulturskolor som utmärker sig i sitt arbete med barn- och ungdomar. Det handlar dels om kulturskolor som jobbar mot nya målgrupper och att nå elever med funktionsnedsättning, dels om kulturskolor som jobbar långsiktigt och systematiskt med nytänkande lärandeprocesser.

Louise Stiernström genomför studierna i samverkan med Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum inom ramen för Kulturskoleklivet vid Stockholms Musikpedagogiska institut.

– Det här är ett erkännande från högsta ort och det visar att vi jobbar på rätt sätt med barn- och ungdomskulturen på Tjörn. Det här sätter oss på kartan och man känner sig stolt över att Tjörn kan vara ett föredöme för andra kommuner, säger Cathrine Berntsson.

Cathrine Berntsson, förvaltningschef kultur och fritid Tjörn.
”Det här är ett erkännande från högsta ort”, menar Cathrine Berntsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsavdelningen på Tjörns kommun. Bild: Lotta Hohner

Mod, nytänkande och spets

Enligt studien är mod, nytänkande och spets tre ledord som beskriver verksamheten vid Tjörns kulturskola.

– Det man har gjort inom studierna är att gå igenom de ansökningar om olika utvecklingsprojekt vi lämnat in och blivit beviljade pengar för. Man har tittat på vilka kommuner i landet som jobbar aktivt med utvecklingsarbete och nytänkande. Det vi lyft fram som våra styrkor är att vi har en organisation med tydliga styrdokument som anger hur vi ska jobba med barn- och ungdomskultur, säger Cathrine Berntsson.

Två exempel på konstformer som man jobbar med på Tjörn är det skrivna respektive talade ordet, som finns för elever från årskurs 6 och uppåt.

– I My Story jobbar vi med poddar, bland annat via vår app Ung på Tjörn. Den som skrivit en text eller en novell kan läsa upp den och publicera den via till exempel appen. Inom kort lanserar Delta en egen streamingkanal för podd.

Cathrine Berntsson fortsätter.

– Genom Modern Production jobbar vi med musikskapande i studiomiljö där man arbetar fram sång- och raptexter.

Forskningsarbete

Louise Stiernström, som genomför forskningsstudien, berättar varför Tjörn sticker ut.

– När det gäller just Tjörn så utgör kulturskoleverksamheten där ett fantastiskt exempel på nytänkande där dessutom kärnan för allt utvecklingsarbete är inkludering och att motverka utanförskap.

Hon fortsätter.

– En nyskapande insats som de lyckats med är att överföra ”korridorsnackets” värden. Till exempel uppstår ofta idéer i "mellanrum" och det är inte minst en form för elevinflytande, till ordinarie verksamhet. En annan inriktning jag gillar är att Tjörns Kulturskola har som vision att skapa förutsättningar för de barn- och ungdomar som deltar i de olika kulturverksamheterna att bli ”Deltaianer” - det vill säga aktiviteterna man deltar i ska leda till att ungdomarna själva utvecklas till ledare. Det krävs mod för att våga bli ledare och det jobbar man bra med inom kulturskoleverksamheten på Tjörn.

Louise Stiernström, forskare inom kulturskolor.
Louise Stiernström, ledare forskningsstudierna om kulturskolorna. Bild: Privat

Lyfts fram som gott exempel

Ytterst handlar forskningsstudierna om att bidra till en inkluderande Kulturskola för Alla. Studien vill både visa på komplexiteten som Kulturskolan har att verka inom och lyfta fram goda exempel som kan inspirera och hjälpa andra i deras utvecklingsarbete. Tjörn, Laholm, Avesta, Göteborg och Vallentuna är de kommuner som kommer att finnas med i rapporten.

– Jag läser en fördjupning inom kulturskoleklivet - som är en statlig satsning för att få fler pedagoger till kulturskolorna - och det är inom ramen för det som jag jobbar med den här rapporten, säger Louise Stiernström.

– Det är många kulturskolor runt om i landet som gör många bra saker, men samtidigt är det många kulturskolor som är nyfikna och vill lära sig mer och bli bättre på att jobba med olika lärandeprocesser. Kulturrådet och Kulturskolecentrum har identifierat några områden med kunskapsbehov där det finns en utmaning att ta tag i. Med utgångspunkt i dessa behov har jag genomfört en analys för att identifiera Kulturskolor som kommit längre i sitt utvecklingsarbete och som kan bidra till lärande för andra.

Klar i slutet av maj

Rapporten blir färdig i slutet av maj och presenteras då för SMI, Kulturskolecentrum och Kulturrådet och blir ett underlag att samtala vidare kring.

– Syftet är att lära av varandra, för varandra och med varandra. Tid som annars skulle behövas för att uppfinna hjulet igen kan med delat lärande investeras i andra viktiga utvecklingsinsatser. Jag är jätteglad om detta underlag genom att lyfta goda exempel kan bidra till det viktiga arbete som Kulturskolorna runtom i landet gör för morgondagens framtid - våra barn och ungdomar.

ANNONS