Varningen: ”Fortsatt kritiskt läge för livet i Västerhavet”

Tillståndet för de svenska havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt, varnar Havs- och vattenmyndigheten.
– Vi har blivit säkrare, har fler bedömningsgrunder och därmed en bättre helhetsbild, konstaterar Mats Svensson, chef för myndighetens havsförvaltningsavdelning.