”Det snedvrider konkurrensen”

För själva padelhallen kan Rönnängs FF inte räkna med mer bidragsstöd. Däremot går det att få extra pengar för den fotbollsträning som bedrivs i hallen. Det beskedet lämnar Benita Nilsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.