Hakefjorden Volley följer i sportens framgångsvåg

Hakefjorden Volley.
Där har ni namnet på den senaste idrottsföreningen i STO-regionen.
– Vi tänker nog att det en vacker dag ska bli en stor förening, säger Fredrik Pilsmedh, ordförande i den nybildade volleybollklubben.