”Inget som vi är så bekymrade över”

Att konstgräsplanen Ängö schakt arena utgör en skaderisk är inget som bekymrar det politiska styret.
– Vi tycker den räcker som fotbollsplan för frukostraster och gympa i skolan, säger Anders Arnell (M), ordförande i samhällsutskottet.

Redan kund? Logga in här